BASES DEL TORNEIG

Dia de joc: diumenge 21 de maig de 2017
Hora d’inici: 09.30 hores
Local de joc: Poliesportiva Regina Carmeli, C/ Sant Sebastià n.22 (cruïlla Sant Joan), 08191 Rubí, GPS: 41°29’25.5″N 2°01’46.8″E

1. Jugadors retirats: A la primera incompareixença no justificada el jugador serà eliminat del torneig.

2. Temps d’espera: No s’aplicarà la normativa FIDE de tolerància zero, el temps per presentar-se davant del taulell serà caiguda de bandera.

3. Rondes: 9 rondes a Sistema suïs. Matí 5 rondes (09.30 h) Tarda 4 rondes (16.00 h)

4. Ritme de joc: 15 min. + 5 seg. per jugada(15′ + 5″) Grups: Principal  a partir de 14 anys Sots-14 (nascuts l’any 2003 i posteriors, Sols vàlid per ELO FCE) El menor que vulgui jugar al grup principal ho ha de demanar a l’organització.

5. Rànquing: Elo FIDE i posteriorment CAT ràpid.

6. Vàlid per a Elo FIDE i FCE (ràpid) (Sots-14 sols vàlid per ELO FCE)

7. Categoria del torneig dins el Circuit Català: b.

8. Premis (nota prèvia): Els premis per trams es regiran per la normativa del Circuit Català. El lliurament dels premis serà el mateix dia, aproximadament a les 20 hores. Els premis s’han de recollir personalment; en cas de no ser-hi present s’entén que és renúncia al premi. Els premis de tram no seran acumulables.

9. Inscripcions: fins al dia 20 de maig a les 22.00 hores. Per whatsapp: +34607216777, Per email: info@escacsrubi.com, escacsrubi@gmail.com A través del nostre formulari Web.

10. Drets d’inscripció: General: 15 € Sots-16, veterans, discapacitats i locals: 10 € Seran convidats els jugadors amb ELO superior a 2350 FIDE que ho demanin i l’organització ho estimi convenient. Es pot fer el pagament en metàl·lic el mateix dia abans de començar o per transferència bancària fins al dia 19 de maig al número de compte: IBAN ES34-2100-0014-18-0200778877 Cal portar el justificant de pagament.

11. Comitè de Competició: No hi haurà Comitè de Competició; per no entorpir el bon funcionament del torneig les decisions arbitrals seran inapel·lables.

12.- Desempats: Bucholz Mitjà – Bucholz total L’ordre d’aquests primers desempats se sortejarà després de l’última ronda. Si persistís l’empat, s’aplicaran els següents desempats, i en aquest ordre: Resultat particular Progressiu fins a les darreres conseqüències Performance recursiva Sorteig A tots els desempats, si escau, s’aplicarà l’ajust FIDE de jugador virtual.

13. Mòbils: Hauran d’estar apagats; a aquell jugador que li soni el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu electrònic perdrà la partida.

14. Fulls de reclamació: Segons la normativa del Circuit, a la sala de joc hi haurà a disposició un imprès oficial de reclamacions.

15. Director del torneig: Antoni Muñoz Esteve

16. Equip arbitral i direcció: Actuarà com a director el Sr. Antoni Muñoz i Esteve. L’àrbitre principal serà Dr. Vladimir Zaiats (AI) Àrbitre auxiliar per designar.

17. Premis: Classificació general (grup principal) 1r.  250 € + Trofeu 2n. 150 € + Trofeu 3r. 120 € + Trofeu 4t. 100 € 5è.  80 € 6è   70 € 7è.  60 € 8è   50 € Els trams seran els següents del Circuit Català: TRAM B 2100-2249 FIDE TRAM C 1950-2099 FIDE TRAM D 1800-1949 FIDE TRAM E 1650-1799 FIDE TRAM F < 1650 FIDE 1r.  45 € + Trofeu 2n. 30 € 3r.  20 € Nota: S’aplicarà la retenció d’IRPF als premis. Millor sots-16, veterà i local: Trofeu. Grup sots-14: 1r. Trofeu + Llibre 2n. Trofeu + Llibre 3r. Trofeu + Llibre

Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà pel reglament del Circuït Català, FIDE i FCE, amb les adaptacions corresponents a les característiques del torneig.